MU Thiên Ma | TEST: 18/01 - OPEN: 20/01

PCSHOPS NPC - TIỀN TỆ PCPOINTS

BQT xin giới thiệu 1 hệ thống tiền tệ trong Game đó là PcPoints và 1 hệ thông bán đồ mới trong Game như: Bless, Soul, Chao, Creation, Life...

  • NPC GM Store Tọa độ: 140 138 tại map Lorencia chỉ mua được = tiền tệ PcPoints
  • Điểm PcPoints sẽ hiện khi bạn mới đăng nhập vào Game, Để có điểm PCPoints bạn đánh các quái tại các Map Stadium, Aida, Kanturu... , Refuge, Barracks ....
  • Điểm PC Point tối đa là 30.000. Chỉ mua được tại Server 1 (nhấn nút D chọn Mua Đồ)

 Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 272] 18-01-2019
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 253] 18-01-2019
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 297] 18-01-2019
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 275] 18-01-2019
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 283] 18-01-2019
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 272] 18-01-2019
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 244] 18-01-2019
Các loại Thương - Spear trong Mu Online [đọc: 239] 18-01-2019
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 244] 18-01-2019
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 237] 18-01-2019
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 252] 18-01-2019
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 173] 18-01-2019
Các loại Gậy - Staff trong Mu Online [đọc: 190] 18-01-2019
Các loại Kiếm - Sword trong Mu Online [đọc: 202] 18-01-2019
Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game [đọc: 457] 18-01-2019
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 142] 18-01-2019
Ủy Thác Online - Phương thức reset miễn phí [đọc: 144] 18-01-2019
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 373] 18-01-2019
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 410] 18-01-2019
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 425] 18-01-2019
Giới thiệu sói tinh [đọc: 358] 18-01-2019
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 356] 18-01-2019
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 345] 18-01-2019
NPC trong game Mu Online [đọc: 331] 18-01-2019
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 336] 18-01-2019
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 265] 18-01-2019
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 254] 18-01-2019
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 244] 18-01-2019
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 257] 18-01-2019
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 246] 18-01-2019
  Xem tất cả các bản tin